تورهای فعال مالزی سنگاپور

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی سنگاپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,190 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/07
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 8 شب 4 ستاره + 1,435 دلار از 1397/01/02 الی 1397/01/11
Qatar
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 9 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,250 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/07
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 9 شب 5 ستاره 4,040,000 تومان+ 840 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/08
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 8 شب 4 ستاره + 1,330 دلار از 1397/01/02 الی 1397/01/11
Qatar
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی و سنگاپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 9 شب 5 ستاره از 3,890,000 تومان+ 840 دلار
تا 3,890,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/07
Emirates
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,253 دلار از 1397/01/02 الی 1397/01/11
Qatar
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 9 شب --- 4,290,000 تومان+ 1,390 دلار از 1397/01/01 الی 1397/01/11
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 9 شب --- 5,990,000 تومان از 1397/01/01 الی 1397/01/10
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 9 شب 4 ستاره 5,990,000 تومان از 1397/01/01 الی 1397/01/10
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 10 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,700 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/09
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 9 و 11 اسفند تهران 7 شب 3 ستاره 2,850,000 تومان از 1396/12/09 الی 1396/12/16
از 1396/12/11 الی 1396/12/18
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,220 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/06
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 10 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,750 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/09
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور نوروز 97 مشهد 10 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,700 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/09
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 10 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,380,000 تومان
تا 5,800,000 تومان
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور اسفند 96 مشهد 7 شب 4 ستاره 3,250,000 تومان از 1396/12/01 الی 1396/12/29
Qatar
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 26 اسفند ویژه نوروز 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
4,995,000 تومان از 1396/12/26 الی 1397/01/04
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,253 دلار از 1397/01/02 الی 1397/01/11
Qatar
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,220 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/06
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده مالزی سنگاپور

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی سنگاپور 9 اسفند 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب 3 ستاره 3,950,000 تومان از 1396/12/09 الی 1396/12/16
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 8 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,480,000 تومان
تا 5,900,000 تومان
از 1396/12/08 الی 1396/12/16
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,440,000 تومان
تا 6,160,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/15
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,420,000 تومان
تا 5,550,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/13
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,380,000 تومان
تا 5,800,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,520,000 تومان
تا 5,650,000 تومان
از 1396/12/02 الی 1396/12/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 1 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,480,000 تومان
تا 5,900,000 تومان
از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 3 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره 3,650,000 تومان از 1396/12/03 الی 1396/12/11
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی و سنگاپور 29 بهمن و 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 6 ستاره
از 3,430,000 تومان
تا 4,320,000 تومان
از 1396/11/29 الی 1396/12/06
از 1396/12/02 الی 1396/12/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 22 بهمن و 6 اسفند
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,370,000 تومان
تا 4,330,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,590,000 تومان
تا 8,000,000 تومان
از 1397/01/01 الی 1397/01/09
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,440,000 تومان
تا 7,550,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,140,000 تومان
تا 7,250,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
از 1397/01/02 الی 1397/01/10
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,690,000 تومان
تا 8,100,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/07
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 26 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 5 ستاره 4,280,000 تومان از 1396/12/26 الی 1396/12/04
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 25 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,240,000 تومان
تا 4,080,000 تومان
از 1396/11/25 الی 1396/12/03
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 19 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,590,000 تومان
تا 4,280,000 تومان
از 1396/11/19 الی 1396/11/27
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب 5 ستاره از 3,290,000 تومان
تا 4,440,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 19 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره 3,580,000 تومان از 1396/11/19 الی 1396/11/28
Qatar
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 19 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره 3,495,000 تومان از 1396/11/19 الی 1396/11/27
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 12 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره 3,590,000 تومان از 1396/11/12 الی 1396/11/20
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 27 دی 1 و 8 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- 3,200,000 تومان از 1396/10/27 الی 1396/11/05
از 1396/11/01 الی 1396/11/08
از 1396/11/08 الی 1396/11/15
Qatar
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- 3,130,000 تومان از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 28 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- 3,350,000 تومان از 1396/10/28 الی 1396/11/06
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 8 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب 4 ستاره 3,490,000 تومان از 1396/11/08 الی 1396/11/17
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 17 دی 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- 2,590,000 تومان از 1396/10/17 الی 1396/10/25
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 18 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- 3,130,000 تومان از 1396/10/18 الی 1396/10/25
Qatar
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 30 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 13 شب --- + 1,690 دلار از 1396/10/30 الی 1396/11/13
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 27 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- 3,130,000 تومان از 1396/10/27 الی 1396/11/04
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 21 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- 3,300,000 تومان از 1396/10/21 الی 1396/10/30
Qatar
سیدونیا اطلاعات
بيشتر

تور مالزی سنگاپور از مشهد نوروز 97

در این صفحه می توانید جدیدترین لیست تور مالزی سنگاپور بهمن 96 اسفند 96 نوروز 97 از مشهد را مشاهده نمائید که قیمت تور ترکیبی مالزی سنگاپورآژانس های مسافرتی مشهد در این لیست به صورت روزانه بررسی می شود. با انتخاب تور ترکیبی مالزی و سنگاپور مورد نظر از تمامی اطلاعات تور از جمله نرخ تور مالزی سنگاپور، خدمات آژانس مسافرتی، هتل های مالزی،هتل های سنگاپور، تاریخ رفت و برگشت ، نوع سفر، مدت اقامت و همچنین تور مالزی و سنگاپور سایر آژانس های مسافرتی مشهد مطلع شوید.

تور مالزی سنگاپور دی 96 پرواز از مشهد

ضمنا با استفاده از فیلد موتور جستجو در قسمت بالای سایت تنها با تایپ کلمه مالزی یا کوالالامپور و یا سنگاپور، لیست تور ترکیبی سنگاپور مالزی از مشهد برای شما نمایش داده میشود. با استفاده از فیلتر ترتیب نمایش علاوه بر مرتب سازی لیست طبق جدیدترین تورها، مدت اقامت و تاریخ حرکت میتوانید تورها را براساس قیمت از تور ارزان مالزی سنگاپور به صورت صعودی مرتب نمایید. در قسمت سایر فیلتر ها نام آژانس و ایرلاین مدنظر خود را انتخاب نمایید تا از بین تمامی تورهای مالزی و سنگاپور از مشهد تنها موارد دلخواه برای شما نمایش داده شوند. همچنین می توان از منوی بالای صفحه تور لحظه آخری مالزی سنگاپور را انتخاب نمود.

تور مالزی سنگاپور حرکت از مشهد

به دلیل فاصله کمی که دو کشور مالزی و سنگاپور با یکدیگر دارند شما می توانید با شرکت در تور ترکیبی مالزی سنگاپور هم زمان از جاذبه ها و زیبایی های هر دو کشور دیدن نمائید.
در سفر به مالزی به مدت چهارده روز اجازه‌ اقامت بدون ویزا را دارید اما از آن‌جایی که شرایط سفر به سنگاپور به این صورت نیست لازم است که از همین حالا از طریق آژانس‌ مسافرتی مورد نظر خود اقدام به دریافت ویزا نمائید.
در مالزی شما می توانید در جشنواره های مختلفی که به مناسبت های مختلف برگزار می کنند شرکت کنید، همچنین می توانید از مراکز خرید بزرگ و متنوع آن خرید کنید، به رستوران های مختلف آن سر بزنید و سرو غذاهای متنوع و لذیذ را تجربه نمائید.
کوالالامپور برای تفریح و تجربه لحظه های ناب چیزی کم ندارد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... از جمله دیدنی های بسیار زیبای کوالالامپور هستند و اگر به دنبال مکانی مناسب برای استراحت و آرامش روح هستید، ارتفاعات شگفت انگیز کوالالامپور با محیطی آرام همراه با مناظر طبیعی زیبا و معماری های باستانی و سنتی گزینه مناسبی  برای شما خواهد بود.
از جمله پرجاذبه ترین ارتفاعات کوالالامپور می توان کامرون و تپه فریزر را نام برد.
دیدنی های سنگاپور نیز بی شمارند. شما می توانید روز اول سفر خود را با قدم زدن در خیابان های شیک و مدرن Marina Bayو Orchard که مملو از گردشگران و همچنین مراکز خرید و موزه است بگذرانید.
جزیره سنتوزا سرگرمی های بسیار هیجان انگیزی را برای شما مهیا کرده است ،نمایش استثنایی دلفین ها در کنار ساحل ،نمایشی بی نظیر با نورپردازی های بسیار حرفه ای و .... یونیورسال استودیو سنگاپورUniversal Studios Singapore هم واقع در جزیره سنتورا مجموعه تفریحی بسیار مدرن و زیباست که گشت گذار در آن تقریبا یک روز کامل زمان می برد. همچنین جنگل مصنوعی و تازه ساز سنگاپور که به جنگل ابر  Gardens by the Bay مشهور است بسیار دیدنی ست. این جنگل که دارای گیاهان گرمسیری، سرخس های بالارونده و مناظری بی نظیر است، در کنار آب قرار گرفته است و درختان مکانیکی جذب انرژی خورشیدی که حدود پنجاه متر ارتفاع دارند را در خود جای داده است. توصیه می شود تجربه هیجان در بلندترین چرخ و فلک دنیا را نیز از دست ندهید. این چرخ و فلک که به نام سنگاپور فلایر Singapore Flyer معروف است در خلیج مارینا قرار دارد و از چشم اندازی بی همتا برخوردار است. معبد و موزه بودا توس رلیک Buddha Tooth Relic Temple and Museum ، تئاتر اسپلاناد Esplanade Theatres ، یادبود جنگ کرانجی Kranji War Memorial ، آکواریوم اس ای اِی S.E.A Aquarium و باغ وحش سنگاپور ‌Singapore Zoo نیز از جمله سایر دیدنی های سنگاپور است که باید بازدید از آنها را حتما در برنامه سفر خود قرار دهید. به دلیل اینکه هزینه رفت و آمد در سنگاپور بالاست پیشنها می شود از اتوبوس گردشگری توریستی (هاپ آن هاپ آف) سنگاپور Hop On Hop Off که از هزینه های پایین تری برخوردار هستند جهت بازدید از مکان های دیدنی این شهر استفاده نمائید.

تور مالزی و سنگاپور ارزان از مشهد

از اهداف تی فور تی تهیه لیست کامل و به روز از تورهای مالزی سنگاپور بهترین آژانس های مسافرتی مشهد می باشد تا بهترین انتخاب در کمترین زمان ممکن را برای شما کاربران فراهم نماید. بنابراین ما به شما تضمین بهترین قیمت تور ترکیبی مالزی سنگاپور در مشهد را می دهیم.

تور لحظه آخری مالزی سنگاپور از مشهد

جهت خرید و رزرو تور مالزی سنگاپور زمستان 96 پرواز از مشهد می توانید با آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمائید.همچنین در تمام ایام سال برای شما پیشنهادات شگفت انگیزی از جمله تور ارزان مالزی سنگاپور حرکت از مشهد  و تور لحظه آخری مالزی سنگاپور پرواز از مشهد و آفر تور مالزی سنگاپور مستقیم از مشهد در نظر گرفته شده است که بهتر است از آنها غافل نمانید.
آژانس اکتیوتور مشهد
آژانس خادمان مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس آرامیس مشهد
آژانس محمدزاده مشهد