متاسفانه این تور منقضی شده است!

كرج مشهد
  • نوع سفر: ریلی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 01 مرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 05 مرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
مشهد 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل مشکات
F.B

مشهد
495,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل شمالی
F.B

مشهد
460,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل هرند
F.B

مشهد
560,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل جواهری
F.B

مشهد
750,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - نبش خیام جنوبی 10

آدرس آژانس مسافرتی آذین گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مشهد زمینی با قطار 1 آذر 98 تهران 2 ستاره 250,000 تومان 4 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 21 آذر 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 340,000 تومان
تا 480,000 تومان
5 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 23 آذر 98 اهواز از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 355,000 تومان
تا 575,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 23 آذر 98 تهران از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 270,000 تومان
تا 495,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 23 آذر 98 كرج از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 330,000 تومان
تا 555,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 23 آذر 98 همدان از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 395,000 تومان
تا 620,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 23 آذر 98 تبريز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 400,000 تومان
تا 650,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار آذر 98 همه روزه تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 540,000 تومان
تا 830,000 تومان
4 شب از 1398/09/12 الی 1398/09/30
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مشهد 20 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 800,000 تومان
تا 1,150,000 تومان
2 شب از 1398/09/20 الی 1398/09/22
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار آذر 98 همه روزه تهران 2 ستاره 330,000 تومان 2 شب از 1398/09/12 الی 1398/09/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور مشهد 24 آذر 98 آبادان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 720,000 تومان
تا 860,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 22 آذر 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 660,000 تومان
تا 795,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 22 آذر 98 شيراز از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 690,000 تومان
تا 765,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 22 آذر 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 810,000 تومان
تا 930,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 24 آذر 98 تهران 3 ستاره 570,000 تومان 4 شب از 1398/09/18 الی 1398/09/28
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 21 آذر 98 تبريز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 880,000 تومان
تا 985,000 تومان
3 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/24
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 24 آذر 98 شيراز 3 ستاره 700,000 تومان 5 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/29
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 آذر 98 تهران از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 500,000 تومان
تا 695,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 آذر 98 كرمانشاه از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 565,000 تومان
تا 715,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 24 آذر 98 اصفهان از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 620,000 تومان
تا 755,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 21 آذر 98 شيراز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 570,000 تومان
تا 700,000 تومان
2 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/23
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 21 آذر 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 690,000 تومان
تا 830,000 تومان
2 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/23
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 21 آذر 98 كرمان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 356,000 تومان
تا 461,000 تومان
5 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 آذر 98 تهران از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 640,000 تومان
تا 1,360,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 آذر 98 شيراز از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,460,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 آذر 98 اهواز از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 995,000 تومان
تا 1,715,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 22 آذر 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 355,000 تومان
تا 535,000 تومان
5 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 22 آذر 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 265,000 تومان
تا 445,000 تومان
5 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 22 آذر 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 335,000 تومان
تا 515,000 تومان
5 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 23 آذر 98 كرمان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 356,000 تومان
تا 431,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 آذر 98 تهران 3 ستاره 750,000 تومان 3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 21 آذر 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 600,000 تومان
تا 730,000 تومان
2 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/23
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 آذر 98 شيراز 3 ستاره 810,000 تومان 3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 آذر 98 اصفهان 3 ستاره 910,000 تومان 3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 22 آذر 98 تبريز از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 525,000 تومان
تا 645,000 تومان
5 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 21 آذر 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 540,000 تومان
تا 670,000 تومان
2 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/23
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آفتاب ساحلی توس مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد