متاسفانه این تور منقضی شده است!

اهواز مشهد
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 20 شهریور 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 24 شهریور 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
مشهد 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل زاینده رود
B.B

مشهد
990,000 تومان 925,000 تومان 930,000 تومان 0 تومان صبحانه-ناهار
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - خیابان کوهسنگی - حدفاصل کوهسنگی ۳ و ۵ پلاک 191

آدرس آژانس مسافرتی همسفر گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مشهد 31 شهریور 98 تبريز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,250,000 تومان
3 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 31 شهریور 98 تبريز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
2 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/02
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 1 مهر 98 بوشهر 3 ستاره 900,000 تومان 3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد 1 مهر 98 شيراز 1 ستاره از 900,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 مهر 98 شيراز 1 ستاره از 600,000 تومان
تا 850,000 تومان
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/18
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 520,000 تومان
تا 850,000 تومان
4 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/05
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار1 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 405,000 تومان
تا 585,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مهر 98 كرج از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 465,000 تومان
تا 645,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مهر 98 اهواز از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 625,000 تومان
تا 805,000 تومان
4 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/05
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 520,000 تومان
تا 850,000 تومان
5 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/06
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مشهد 2 مهر 98 شيراز 1 ستاره از 900,000 تومان
تا 990,000 تومان
3 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 2 مهر 98 اصفهان 1 ستاره از 600,000 تومان
تا 670,000 تومان
4 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 2 مهر 98 اصفهان 1 ستاره از 920,000 تومان
تا 1,020,000 تومان
3 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/05
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مهر 98 اهواز از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 625,000 تومان
تا 805,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 1 مهر 98 تهران 3 ستاره 710,000 تومان 2 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/03
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 570,000 تومان
تا 900,000 تومان
5 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/08
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مشهد 31 شهریور 98 تهران 3 ستاره 780,000 تومان 3 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/03
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مهر 98 تهران 3 ستاره 594,000 تومان 4 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/05
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 1 مهر 98 شيراز 3 ستاره 880,000 تومان 3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد 1 مهر 98 شيراز از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 915,000 تومان
تا 1,830,000 تومان
6 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/07
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 1 مهر 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,830,000 تومان
6 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/07
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 1 مهر 98 ساری از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 940,000 تومان
تا 181,000 تومان
6 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/07
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 1 مهر 98 تبريز 1 ستاره از 950,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مهر 98 تبريز 1 ستاره از 550,000 تومان
تا 650,000 تومان
6 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 2 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 460,000 تومان
تا 660,000 تومان
4 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 6 مهر 98 كرج از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 400,000 تومان
تا 550,000 تومان
4 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 6 مهر 98 ساری از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 350,000 تومان
تا 450,000 تومان
3 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 570,000 تومان
تا 900,000 تومان
4 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/07
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 2 مهر 98 شيراز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 600,000 تومان
تا 800,000 تومان
4 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 مهر 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 600,000 تومان
تا 800,000 تومان
4 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 مهر 98 تبريز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 590,000 تومان
تا 790,000 تومان
5 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد از اهواز گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد