متاسفانه این تور منقضی شده است!

شيراز مشهد
  • نوع سفر: هوایی کاسپین
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 24 شهریور 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 28 شهریور 1398
  • ساعت برگشت: --:--
تور خارجی 09019077165   تور داخلی 09019077239   تلفن 05138063000  
به مدت اقامت توضیحات
مشهد 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل آفریقا
F.B

مشهد
1,000,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار هاشميه - بين هاشميه 31 و 33 - ساختمان خليج فارس - طبقه 1

آدرس آژانس مسافرتی آریا پرواز ماندگار بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مشهد زمینی با قطار 5 بهمن 98 زنجان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 620,000 تومان
تا 850,000 تومان
6 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 415,000 تومان
تا 595,000 تومان
5 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/17
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 13 بهمن 98 قزوين از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 345,000 تومان
تا 525,000 تومان
5 شب از 1398/11/13 الی 1398/11/18
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 10 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 305,000 تومان
تا 485,000 تومان
5 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 10 بهمن 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 345,000 تومان
تا 525,000 تومان
5 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 10 بهمن 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 485,000 تومان
تا 665,000 تومان
5 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 8 بهمن 98 اصفهان از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 549,000 تومان
تا 670,000 تومان
4 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 يزد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 500,000 تومان
تا 740,000 تومان
6 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/18
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 يزد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 620,000 تومان
تا 800,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/10/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 6 بهمن 98 شيراز از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 595,000 تومان
تا 735,000 تومان
6 شب از 1398/11/06 الی 1398/11/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 4 بهمن 98 زنجان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 408,000 تومان
تا 575,000 تومان
5 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 4 بهمن 98 كرمان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 408,000 تومان
تا 575,000 تومان
5 شب از 1398/11/04 الی 1398/10/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 600,000 تومان
تا 865,000 تومان
2 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/06
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 5 بهمن 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
4 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/09
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 شيراز از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,120,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/07
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 500,000 تومان
تا 700,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/10/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 680,000 تومان
تا 860,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/10/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 کرمانشاه از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 605,000 تومان
تا 780,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 7 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 305,000 تومان
تا 485,000 تومان
4 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 7 بهمن 98 کرمانشاه از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 370,000 تومان
تا 490,000 تومان
5 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 7 بهمن 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 415,000 تومان
تا 595,000 تومان
5 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 5 بهمن 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 360,000 تومان
تا 480,000 تومان
5 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 اراک از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 600,000 تومان
تا 780,000 تومان
6 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/18
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 15 بهمن 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 500,000 تومان
تا 680,000 تومان
5 شب از 1398/11/15 الی 1398/11/20
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد از شیراز گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد