متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد آنتالیا
  • نوع سفر: هوایی Turkish
  • مدت تور: 6 شب
  • تاریخ رفت: 24 خرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 30 خرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
آنتالیا 6 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
جهت استعلام قیمت با شماره 31817-051 تماس حاصل فرمایید
آدرس:
مشهد - بلوار شهید فکوری - بین هاشمیه و هنرستان - نبش فکوری 34

آدرس آژانس مسافرتی آنیل پرواز آریا بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور آنتالیا 5 و 6 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
از 1398/07/06 الی 1398/07/12
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 و 6 مهر 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
از 1398/07/06 الی 1398/07/12
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/11
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/11
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/10
ایران ایر
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 و 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/03
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 و 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 و 5 و 6 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/10
از 1398/07/05 الی 1398/07/11
از 1398/07/06 الی 1398/07/12
Atlas Global
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 و 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/03
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 و 30 شهریور 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/03
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 12 و 13 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,890,000 تومان
تا 10,730,000 تومان
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/18
از 1398/07/13 الی 1398/07/19
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 و 6 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,990,000 تومان
تا 11,160,000 تومان
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
از 1398/07/06 الی 1398/07/12
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 12 و 13 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,890,000 تومان
تا 9,510,000 تومان
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/19
از 1398/07/13 الی 1398/07/20
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 و 6 مهر 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
از 1398/07/06 الی 1398/07/12
ایران ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 27 و 28 و 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/27 الی 1398/07/02
از 1398/06/28 الی 1398/07/03
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 26 و 27 مهر و 3 و 4 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/26 الی 1398/08/01
از 1398/07/27 الی 1398/08/02
از 1398/08/04 الی 1398/08/10
از 1398/08/03 الی 1398/08/09
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 19 و 20 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/19 الی 1398/07/25
از 1398/07/20 الی 1398/07/26
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 12 و 13 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/18
از 1398/07/13 الی 1398/07/19
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 و 6 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
از 1398/07/06 الی 1398/07/12
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 و 29 و 30 شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/03
از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
Atlas Global
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 و 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 26 و 27 مهر و 3 و 4 آبان 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/26 الی 1398/08/02
از 1398/07/27 الی 1398/08/03
از 1398/08/03 الی 1398/08/09
از 1398/08/04 الی 1398/08/10
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 19 و 20 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/19 الی 1398/07/25
از 1398/07/20 الی 1398/07/26
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 12 و 13 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/18
از 1398/07/13 الی 1398/07/19
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 6 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/12
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 و 11 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/10
از 1398/07/11 الی 1398/07/17
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/11
ایران ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/09
قشم ایر
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 4 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/10
از 1398/07/04 الی 1398/07/11
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 و 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 11 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/11 الی 1398/07/17
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 18 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/18 الی 1398/07/24
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
Atlas Global
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/05
Atlas Global
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/09
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 6 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/12
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 شهریور 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
ماهان
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 شهریور 98 تهران 3 ستاره 3,290,000 تومان 6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/07
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ترکیه 3 مهر 98 تهران 3 ستاره 3,790,000 تومان 6 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/11
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/09
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 شهریور 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
tailwind
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 شهریور 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 18 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/18 الی 1398/07/25
ایران ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,490,000 تومان
تا 5,590,000 تومان
6 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/10
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 و 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,690,000 تومان
تا 9,290,000 تومان
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 7,590,000 تومان
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/07
ایران ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 14 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/14 الی 1398/07/20
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 19 مهر 98 تهران 5 ستاره 6,860,000 تومان 6 شب از 1398/07/19 الی 1398/07/25
SunExpress
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 26 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,990,000 تومان
تا 1,195,000 تومان
6 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/02
SunExpress
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,858,000 تومان
تا 8,120,000 تومان
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
tailwind
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 و 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,390,000 تومان
تا 5,890,000 تومان
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد