متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 31 فروردین 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 04 اردیبهشت 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کیش 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل خاتم
B.B

کیش
820,000 تومان 770,000 تومان 750,000 تومان 0 تومان صبحانه-استقبال
هتل پانیذ
B.B

کیش
840,000 تومان 800,000 تومان 770,000 تومان 760,000 تومان صبحانه-استقبال
هتل تماشا
B.B

کیش
970,000 تومان 880,000 تومان 840,000 تومان 0 تومان صبحانه-استقبال
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

خدمات گردشگری :
ترانسفررفت و برگشت فرودگاهی
ورودی سافاری
سینما7بعدی
ورودی شهربازی هایلند
گشت جزیره
و تخفیفات گردشگری
 

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار هاشميه - بين هاشميه 31 و 33 - ساختمان خليج فارس - طبقه 1

آدرس آژانس مسافرتی آریا پرواز ماندگار بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش 3 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1398/02/03 الی 1398/02/07
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,620,000 تومان
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,350,000 تومان
5 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/09
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 8 اردیبهشت 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
4 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/12
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 8 اردیبهشت 98 مشهد 4 ستاره 1,350,000 تومان 4 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/12
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد 2 ستاره از 850,000 تومان
تا 880,000 تومان
3 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/10
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,530,000 تومان
3 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/10
-
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 875,000 تومان
تا 1,380,000 تومان
4 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/08
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,170,000 تومان
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,255,000 تومان
4 شب از 1398/02/05 الی 1398/02/09
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 3 اردیبهشت 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,350,000 تومان
تا 1,420,000 تومان
4 شب از 1398/02/03 الی 1398/02/07
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 885,000 تومان
تا 1,155,000 تومان
3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 11 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,410,000 تومان
3 شب از 1398/02/11 الی 1398/02/14
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,080,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
4 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/08
-
داریوش سیاحت مشهد اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,375,000 تومان
4 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/10
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 اردیبهشت 98 مشهد 4 ستاره 1,220,000 تومان 4 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/08
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 800,000 تومان
تا 1,220,000 تومان
3 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/10
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 8 اردیبهشت 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 865,000 تومان
تا 1,225,000 تومان
3 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/11
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 885,000 تومان
تا 1,200,000 تومان
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 اردیبهشت 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 930,000 تومان
تا 1,830,000 تومان
4 شب از 1398/02/05 الی 1398/02/09
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 اردیبهشت 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,770,000 تومان
4 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/10
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 اردیبهشت 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 915,000 تومان
تا 1,355,000 تومان
3 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/07
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد 2 ستاره از 830,000 تومان
تا 890,000 تومان
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 اردیبهشت 98 مشهد 3 ستاره 1,130,000 تومان 4 شب از 1398/02/05 الی 1398/02/09
وارش
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,770,000 تومان
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,900,000 تومان
4 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/08
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 800,000 تومان
تا 850,000 تومان
3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
-
سپهر طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 اردیبهشت 98 مشهد 2 ستاره از 1,020,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
6 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/10
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 اردیبهشت 98 مشهد 2 ستاره 990,000 تومان 3 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/07
زاگرس
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 730,000 تومان
تا 1,595,000 تومان
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 اردیبهشت 98 مشهد 3 ستاره 995,000 تومان 3 شب از 1398/02/05 الی 1398/02/08
زاگرس
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 3 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1398/02/03 الی 1398/02/07
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 770,000 تومان
تا 1,105,000 تومان
3 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/10
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 12 اردیبهشت 98 مشهد 5 ستاره از 1,245,000 تومان
تا 1,395,000 تومان
3 شب از 1398/02/12 الی 1398/02/15
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 7 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 2,400,000 تومان
7 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/14
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 3 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
6 شب از 1398/02/03 الی 1398/02/09
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 930,000 تومان
تا 1,410,000 تومان
5 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/11
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 اردیبهشت 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,880,000 تومان
3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش 8 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 810,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
3 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/11
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 10 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
4 شب از 1398/02/10 الی 1398/02/14
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 11 اردییبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 795,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
3 شب از 1398/02/11 الی 1398/02/14
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 9 اردیبهشت 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,800,000 تومان
4 شب از 1398/02/09 الی 1398/02/13
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 12 اردیبهشت 98 مشهد 5 ستاره از 1,240,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1398/02/12 الی 1398/02/16
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 8 اردیبهشت 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 775,000 تومان
تا 1,200,000 تومان
3 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/11
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 18 اردیبهشت 98 مشهد 5 ستاره از 1,350,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
3 شب از 1398/02/18 الی 1398/02/21
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 22 اردیبهشت 98 مشهد 5 ستاره از 1,490,000 تومان
تا 1,680,000 تومان
4 شب از 1398/02/22 الی 1398/02/26
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس تکران سیر شرق مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد