متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 04 فروردین 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 08 فروردین 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کیش 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل سوئیت محوطه ارم
B.B

کیش
1,740,000 تومان 1,570,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل ارم
B.B

کیش
2,270,000 تومان 2,070,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل تعطیلات
B.B

کیش
1,970,000 تومان 1,680,000 تومان 1,560,000 تومان 0 تومان صبحانه
هتل میراژ
B.B

کیش
3,120,000 تومان 2,900,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل پانیذ
B.B

کیش
0 تومان 0 تومان 1,230,000 تومان 0 تومان صبحانه
هتل ریان قائم
B.B

کیش
1,830,000 تومان 1,610,000 تومان 1,530,000 تومان 0 تومان صبحانه
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار پیروزی - نبش پیروزی 78

آدرس آژانس مسافرتی کلبه سفر پارس بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش 14 خرداد 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,100,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1398/03/14 الی 1398/03/18
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 525,000 تومان
تا 850,000 تومان
4 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/08
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 13 خرداد 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,230,000 تومان
تا 2,180,000 تومان
5 شب از 1398/03/13 الی 1398/03/18
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 550,000 تومان
تا 1,010,000 تومان
4 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/08
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد 5 ستاره از 800,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
3 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/08
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 3 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 538,000 تومان
تا 850,000 تومان
3 شب از 1398/03/03 الی 1398/03/06
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 630,000 تومان
تا 1,010,000 تومان
4 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/08
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 14 خرداد 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,060,000 تومان
تا 1,750,000 تومان
3 شب از 1398/03/14 الی 1398/03/17
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 567,000 تومان
تا 837,000 تومان
3 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/07
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 590,000 تومان
تا 1,530,000 تومان
4 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/09
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 خرداد 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 710,000 تومان
تا 1,170,000 تومان
4 شب از 1398/03/06 الی 1398/03/10
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 3 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 595,000 تومان
تا 890,000 تومان
3 شب از 1398/03/03 الی 1398/03/06
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 630,000 تومان
تا 1,060,000 تومان
4 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/09
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 548,000 تومان
تا 818,000 تومان
3 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/08
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 650,000 تومان
تا 1,195,000 تومان
5 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/09
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 580,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
3 شب از 1398/03/06 الی 1398/03/09
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 660,000 تومان
تا 1,340,000 تومان
3 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/08
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد 2 ستاره 620,000 تومان 3 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/08
ماهان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 660,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
3 شب از 1398/03/04 الی 1398/04/07
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 3 خرداد 98 مشهد 3 ستاره از 840,000 تومان
تا 990,000 تومان
6 شب از 1398/03/03 الی 1398/03/09
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 590,000 تومان
تا 840,000 تومان
3 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/07
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 545,000 تومان
تا 980,000 تومان
3 شب از 1398/03/06 الی 1398/03/09
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 705,000 تومان
تا 955,000 تومان
4 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/09
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 690,000 تومان
تا 1,100,000 تومان
3 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/07
-
داریوش سیاحت اطلاعات بيشتر
تور کیش 3 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 580,000 تومان
تا 1,035,000 تومان
5 شب از 1398/03/03 الی 1398/03/08
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد 5 ستاره از 765,000 تومان
تا 940,000 تومان
3 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش 6 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 513,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
3 شب از 1398/03/06 الی 1398/03/09
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 5 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 530,000 تومان
تا 875,000 تومان
4 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/09
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 560,000 تومان
تا 1,235,000 تومان
4 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/08
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 14 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 995,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
4 شب از 1398/03/14 الی 1398/03/18
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 خرداد 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 570,000 تومان
تا 1,045,000 تومان
7 شب از 1398/03/04 الی 1398/03/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس تکران سیر شرق مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد