متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 22 دی 1397
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 26 دی 1397
  • ساعت برگشت: --:--
سپهر طلایی تلفن 05138769026   تلفن 05138769027   تلفن 05138769028   تلفن 09150193777   تلفن 09157323549  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته - توضیحات
هتل گامبرون
B.B

کیش
1,020,000 تومان 980,000 تومان 960,000 تومان 0 تومان صبحانه
هتل کوروش
B.B

کیش
1,280,000 تومان 1,130,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل لوتوس
B.B

کیش
0 تومان 910,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل ارم
H.B

کیش
1,170,000 تومان 1,220,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه - نهار
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:

تور کیش دی 97 از مشهد

آدرس:
مشهد - مشهد - رضاشهر - نبش پیروزی ۴ | سایت www.sepehrmhd.ir | تلگرام و اینستاگرام sepehrtalaaee@

آدرس آژانس مسافرتی سپهر طلایی بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 3 ستاره 1,330,000 تومان 5 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/12
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 11 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,430,000 تومان
3 شب از 1399/03/11 الی 1399/03/14
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 9 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,980,000 تومان
3 شب از 1399/03/09 الی 1399/03/12
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 5 ستاره 2,590,000 تومان 3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
-
فردیس پرواز توس(هلدینگ معین درباری) اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 690,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
3 شب از 1399/03/08 الی 1399/03/11
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 5 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
وارش
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 6 و 7 و 10 خرداد 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
3 شب از 1399/03/06 الی 1399/03/09
از 1399/03/07 الی 1399/03/10
از 1399/03/10 الی 1399/03/13
کیش ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 خرداد 99 مشهد 2 ستاره 890,000 تومان 4 شب از 1399/03/10 الی 1399/03/14
-
فردیس پرواز توس(هلدینگ معین درباری) اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 3 ستاره 1,120,000 تومان 3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
کاسپین
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 780,000 تومان
تا 1,160,000 تومان
3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
کاسپین
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
4 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/11
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,520,000 تومان
4 شب از 1399/03/10 الی 1399/03/14
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 خرداد 99 مشهد 5 ستاره 2,750,000 تومان 4 شب از 1399/03/10 الی 1399/03/14
کاسپین
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 4 ستاره 1,370,000 تومان 4 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/11
ایران ایرتور
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 5 ستاره 1,600,000 تومان 4 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/11
وارش
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 9 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,215,000 تومان
3 شب از 1399/03/09 الی 1399/03/12
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 2,370,000 تومان
4 شب از 1399/03/10 الی 1399/03/14
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 2,550,000 تومان
4 شب از 1399/03/08 الی 1399/03/12
سپهران
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 5 ستاره 1,430,000 تومان 3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
کاسپین
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,460,000 تومان
4 شب از 1399/03/08 الی 1399/03/12
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 5 ستاره از 1,130,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
کیش ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 785,000 تومان
تا 1,395,000 تومان
4 شب از 1399/03/10 الی 1399/03/14
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 2,150,000 تومان
3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
سپهران
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 845,000 تومان
تا 1,615,000 تومان
5 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/12
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,175,000 تومان
تا 1,340,000 تومان
3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
کاسپین
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 خرداد 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,370,000 تومان
4 شب از 1399/03/08 الی 1399/03/12
کیش ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,030,000 تومان
تا 1,820,000 تومان
3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,810,000 تومان
6 شب از 1399/03/08 الی 1399/03/14
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 خرداد 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 795,000 تومان
تا 2,130,000 تومان
4 شب از 1399/03/08 الی 1399/03/12
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 6 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 735,000 تومان
تا 1,270,000 تومان
3 شب از 1399/03/06 الی 1399/03/09
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 730,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 730,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 17 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1399/03/17 الی 1399/03/21
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش قشم 8 خرداد 99 مشهد 3 ستاره 1,680,000 تومان 7 شب از 1399/03/08 الی 1399/03/15
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 6 و 7 و 10 خرداد 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,020,000 تومان
تا 1,580,000 تومان
3 شب از 1399/03/06 الی 1399/03/09
از 1399/03/07 الی 1399/03/10
از 1399/03/10 الی 1399/03/13
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 5 ستاره 1,300,000 تومان 3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
وارش
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 خرداد 99 مشهد 5 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1399/03/10 الی 1399/03/13
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 9 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,940,000 تومان
3 شب از 1399/03/09 الی 1399/03/12
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/10
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 9 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 930,000 تومان
تا 1,980,000 تومان
3 شب از 1399/03/09 الی 1399/03/12
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 خرداد 99 مشهد 5 ستاره 1,650,000 تومان 4 شب از 1399/03/07 الی 1399/03/11
وارش
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 11 خرداد 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 780,000 تومان
تا 1,240,000 تومان
3 شب از 1399/03/11 الی 1399/03/14
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردیس پرواز توس(هلدینگ معین درباری) مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد