متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 15 آذر 1397
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 18 آذر 1397
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کیش 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته - - - توضیحات
هتل تماشا
B.B

کیش
1,010,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل گاردنیا
B.B

کیش
1,040,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل سوئیت محوطه ارم
B.B

کیش
860,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل ارم
B.B

کیش
1,090,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل سورینت مریم
B.B

کیش
1,350,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل میراژ
B.B

کیش
1,520,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل مارینا پارک
B.B

کیش
2,020,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
ترانسفر-اقامت-صبحانه-گشت جزیره و سرویس بازار
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - میدان سیدرضی - تقاطع فرهنگ - پلاک 264

آدرس آژانس مسافرتی انتخاب طلایی بر روی نقشه

عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش 28 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,450,000 تومان
تا 890,000 تومان
3 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/01
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 28 آذر 97 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 750,000 تومان
تا 1,080,000 تومان
4 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/02
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 27 آذر 97 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
3 شب از 1397/09/27 الی 1397/09/30
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 28 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 725,000 تومان
تا 970,000 تومان
3 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/01
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 1 دی 97 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 885,000 تومان
تا 1,440,000 تومان
4 شب از 1397/10/01 الی 1397/10/04
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش 28 آذر 97 مشهد 3 ستاره از 680,000 تومان
تا 890,000 تومان
3 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/01
کیش ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 730,000 تومان
تا 965,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 30 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,085,000 تومان
3 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/03
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 28 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 810,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
4 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد 3 ستاره از 720,000 تومان
تا 800,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 710,000 تومان
تا 960,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 30 آذر 97 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,250,000 تومان
5 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/05
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 1 دی 97 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 695,000 تومان
تا 1,010,000 تومان
4 شب از 1397/10/01 الی 1397/10/05
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
4 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/03
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 30 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,620,000 تومان
4 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/04
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 30 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,220,000 تومان
5 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/05
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 28 آذر 97 مشهد 3 ستاره 750,000 تومان 4 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/02
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش 28 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 710,000 تومان
تا 1,080,000 تومان
3 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/01
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 28 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 771,000 تومان
تا 1,295,000 تومان
4 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/02
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 690,000 تومان
تا 1,260,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 720,000 تومان
تا 1,055,000 تومان
4 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/03
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 30 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 720,000 تومان
تا 1,150,000 تومان
3 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/03
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 30 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 786,000 تومان
تا 1,367,000 تومان
4 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/04
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
4 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/03
-
سپهر طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,010,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
سپهر طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش 2 دی 97 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 650,000 تومان
تا 880,000 تومان
3 شب از 1397/10/02 الی 1397/10/05
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش 1 دی 97 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 835,000 تومان
تا 1,090,000 تومان
4 شب از 1397/10/01 الی 1397/10/04
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 2 دی 97 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 780,000 تومان
تا 1,040,000 تومان
3 شب از 1397/10/02 الی 1397/10/05
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 3 دی 97 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,180,000 تومان
3 شب از 1397/10/03 الی 1397/10/06
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 28 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 750,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
3 شب از 1397/09/28 الی 1397/10/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,090,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 2 دی 97 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 710,000 تومان
تا 1,160,000 تومان
3 شب از 1397/10/02 الی 1397/10/05
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 1 دی 97 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 795,000 تومان
تا 1,990,000 تومان
4 شب از 1397/10/01 الی 1397/10/05
وارش
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور قشم 30 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,150,000 تومان
تا 1,230,000 تومان
4 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/04
قشم ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 2 دی 97 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 720,000 تومان
تا 910,000 تومان
3 شب از 1397/10/02 الی 1397/10/05
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 690,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 710,000 تومان
تا 900,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 2 دی 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 780,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
3 شب از 1397/10/02 الی 1397/10/05
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 1 دی 97 مشهد 2 ستاره 720,000 تومان 3 شب از 1397/10/01 الی 1397/10/04
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش 30 آذر 97 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 750,000 تومان
تا 990,000 تومان
3 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/03
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش 2 دی 97 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 630,000 تومان
تا 1,530,000 تومان
3 شب از 1397/10/02 الی 1397/10/05
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 660,000 تومان
تا 720,000 تومان
2 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/01
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد 3 ستاره از 670,000 تومان
تا 800,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش 1 دی 97 مشهد 2 ستاره از 720,000 تومان
تا 780,000 تومان
4 شب از 1397/10/01 الی 1397/10/05
-
سپهر طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش 30 آذر 97 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,170,000 تومان
4 شب از 1397/09/30 الی 1397/10/04
-
سپهر طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش 29 آذر 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,170,000 تومان
3 شب از 1397/09/29 الی 1397/10/02
-
داریوش سیاحت مشهد اطلاعات بيشتر
تور کیش 4 دی 97 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,270,000 تومان
4 شب از 1397/10/04 الی 1397/10/08
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش 1 دی 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 705,000 تومان
تا 1,095,000 تومان
3 شب از 1397/10/01 الی 1397/10/04
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش 1 دی 97 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 655,000 تومان
تا 1,242,000 تومان
4 شب از 1397/10/01 الی 1397/10/05
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس سپید پرواز مشهد